På svenska
Priser i: 
Den nya lagen om dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter:


Vi skyddar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg.
Vi delar inte ut dina uppgifter till något externt syfte.
Uppgifterna sparas enligt bokföringslag. Alla personuppgifter är skyddade och vi följer gällande dataskyddsregler.

Vad vi använder persondata till:


Vi använder persondata till att marknadsföra våra egna produkter, samt nyheter.
Vid beställning av varor från oss behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer, personnummer och ev e-postadress för att hantera fakturor och betalningar och ev för hantering av reklamationer. (för att identifiera enskild person)

Beställningsblankett:

Beställningsblankett är ett avtal mellan kund och företaget. Du godkänner (samtycker) när du fyller i blanketten att NTT-Däck AB får behandla personuppgifter om dig i enlighet med detta dokument.

Rättigheter som kund:

Du har rätt att få veta varför din persondata behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får.
Du kan begära information om vilka uppgifter vi har om dig.
Du har rätt att komplettera uppgifter som saknas och som är relevanta. Om vi har felaktiga uppgifter har du rätt att få detta rättat.

Hur vi skyddar din persondata:

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-struktur, interna samt kontorsbyggnader.
Åtkomst till dina uppgifter ges endast til dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Vi skyddar oss kontinuerligt mot spam och virus i våra datorer och nät.
Sök: